Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Documenten

Hieronder vindt u de documenten waarnaar verwezen wordt in de verschillende website pagina's. In de pagina's treft u achter iedere hyperlink een code. Deze code correspondeert met de cijfers in de eerste kolom van de tabel.

CODE DATUM COMMUNICATIE & GEBEURTENISSEN GEMEENTE/BEWONERS LEES
4623/10/2010Locatie Assendelft is aangewezen voor nieuwbouw Melanchthon in 2014 Open
472/2/2011Melanchthon College is eerst rechthebbende op locatie Assendelft Open
7012/11/2014klushuisbewoners gaan in gesprek met Gebiedscommissieleden over nieuwe bestemming schoolgebouw Open
7117/12/2014brief van bestuur Lusthofkwartier aan woordvoerder onderwijs, uit het jaarverslag punt 6 Open
7220/1/2015bestuur Lusthofkwartier in gesprek Assendeltplein en CVO Open
223/1/2015Raadslid Vd Donk stelt schriftelijk vragen over Melanchthon Assendelftplein (28.4.2015) Antwoord de Jonge Open
4812/2/2015Bewonersorganisatie Lusthofkwartier/ Gemeente/CVO bespreken Vredenoord als mogelijke locatie Open
7325/2/2015brief aan raadslid / woordvoerder onderwijs nav gesprek Lusthofkwartier, CVO en JOS Open
7403/03/2015GebCie mailt over Vredenoordplein, nog niet duidelijk wat gaat gebeuren Open
127/3/2015Vragen gebiedscommissie mbt Melanchton op Assendelft plein aan wethouder de Jonge Open
7530/3/2015Email van GebCie aan bewoner over komst nieuwe basisschool Open
4916/4/2015Brief van De Jonge aan CVO om af te zien van locatie Assendelft Open
5016/4/2015Brief CVO aan de Jonge acceptatie nieuwe locatie onder voorwaarde geen vertraging Open
228/4/2015Antwoord De Jonge op vragen Raadslid Vd Donk (23.1.2015) Open
3224/04/2015Rens van Overdam van GebCie zegt blij te zijn met de nieuwe locatie in de Ster Open
5129/04/2015brief wethouder De Jonge aan bestuur Lusthofkwartier, ziet af van Assendelftplein Open
7621/05/2015GebCie vergadering, bewoners spreken in. Open
4124/05/2015Bezwaar bewoners Vredenoord aan gebiedscommissie Open
3826/05/2015PVDA vragen mbt plaatsing Melanchthon op Vredenoordplein Open
7727/5/2015GebCie zet gemeenteraadsleden aan tot het aanvragen van een actualiteitendebat; 28-5-2015 actualiteiten debat vindt plaatsOpen
783/6/2015vergadering GebCie en bewoners. GebCie adviseert herstructurering van plein en stappenplan voor de wijkOpen
794/6/2015mailverzoek of GebCie documenten en kennis wil delen over achtergrond Assendeltplein kwestieOpen
805/6/2015antwoorden GebCie, o.a. dat er geen locatieonderzoek heeft plaatsgevondenOpen
815/6/2015Mailverzoek aan GebCie om samen met woningcorporatie gesprek aan te gaan. Open
827/6/2015Bewoner stuurt planviewer Vredenoordplein met parkeer behoefte Melanchthon College. Open
838/6/2015GebCie stelt aanleveren contactgegevens stakeholders uit. Open
849/6/2015Mail aan GebCie dat er een projectmanager is ingehuurd door CVO en antwoord dat we vragen kunnen stellen tijdens info avondOpen
4515/6/2015Persbericht Vredenoord bewonersorganisatie i.o. 15 juni 2015Open
39<16/6/2015De Jonge antwoorden vragen PVDA (26-05-2015) Open
8517/6/2015gemeente Rotterdam weigert massastudie en PvE aan bewoners te overhandigen Open
Open
Open
8619/6/2015bewoner spreekt met M.v.d.Donk VVD. Open
5224/6/2015informatie avond van Melanchthon. In de uitnodiging staat dat bomen en speelpleinen blijven bestaan (verzonden 12.6.2015)Open
4226/6/2015Brief van bewoner aan de Jonge na bezoek aan Vredenoordplein Open
271/7/2015Bespreking Vredenoordplein in Commissie ZOCS (betogen bewoners) Open
1/7/2015Opname van het debat tijdens de commissie ZOCS Open
532/7/2015Email CVO naar gemeente aanvraag uitbreiding gebouw Open
542/7/2015Email gemeente naar CVO akkoord uitbreiding Open
296/7/2015Originele Motie PVDA Open
287/7/2015Aangepaste Motie PVDA Open
877/7/2015brief bewoners aan Raadsleden Open
Open
Open
8822/09/2015mail verzoek aan directeur Melanchthon om de school te splitsen en antwoord (weigering) Open
31/10/2015Bewonersorganisatie Lusthofkwartier stelt voor om gymzaal op Assendelftplein te bouwen Open
107/10/2015Antwoord de Jonge locatiekeuze Vredenoord aan gebiedscommissie Open
6916/11/2015brief van gemeente Rotterdam aan Assendelftplein dat gemeente het onwenselijk vindt een groot gebouw (gymzaal) in een krappe buurt te zetten. Open
643/12/2016Aanvraag vergunning door Melanchthon College kappen 15 bomen Open
643/12/2016Overzicht te kappen bomen Open
6622/12/2015Brief aan CvB Rotterdam (op 24.4.2016 herinnering gestuurd voor antwoord) Open
9013/01/2016mailwisseling met hr. Berndsen van BWB - hij vindt niet dat het bij BWB hoort maar bij onderwijs. Wij zijn het niet eens omdat het probleem de buitenruimte is Open
6818/01/2016Jantje Beton ondersteunt onze eis voor meer speelruimte Open
9119/01/2016brief aan alle Raadsleden, aankondiging demonstratie Open
9228/01/2016protestdemonstratie voor Stadhuis, overhandiging van 700 handtekeningen. De Jonge reageert laconiek dat hij en de bewoners het niet eens gaan wordenOpen
9301/02/2016mailwisseling met projectmanager, dat de nieuwe tekeningen niet kloppen die naar Jantje Beton zijn gestuurdOpen
8909/02/2016brief aan Raadsleden - complete uiteenzetting. Het gaat om wijkwelzijnOpen
10/02/2016Op de agenda Commissie ZOCS. Onder druk PVDA en Leefbaar gaat De Jonge het aankaarten bij Commissie BWBOpen
9416/02/2016mailwisseling met projectmanager door een lid van de Kerngroep. Strekking; er is niets gedaan met onze input en wij zijn het niet eens met komst schoolOpen
9621/02/2016Brief bewoner aan wethouder Eerdmans en zijn response (1.3.2016)Open
24/02/2016Stefan Kroon BWB commissielid voor D66 bezoekt Vredenoordplein
9702/03/2016Response bewoner aan wethouder Eerdmans, 24.4.2016 herinnering gestuurdOpen
9510/03/2016mailwisseling met R.Buijt van Leefbaar, waarin hij aangeeft dat we wel degelijk goede argumenten hebben, maar dat hij zijn fractie niet meekrijgtOpen
18/04/2016Bas van Noppen BWB commissielid voor NIDA bezoekt Vredenoordplein
20/4/2016Veilig Verkeer Nederland heeft het woonerf bekeken en voorziet problemen. Ze gaan onderzoek instellen en geven advies
04/05/2016SP fractieleider Leo de Kleijn bezoekt Vredenoordplein
10810.5.2016Briefwisseling Eerdmansdownload (zip)
19.5.2016Aanvraag vergunning bouw Melanchthon College door het CVO
23.5.2016Afgifte Vergunning kap bomen en overzicht kap bomen
10716.6.2016Bezwaarschrift aan bouwinspecteur Stadsontwikkeling ivm vergunningaanvraag Melanchthon Collegedownload (zip)
10625.6.2016Aanvraag voorlopige voorziening kap bomendownload (zip)
10527.6.2016Informatieavond Melanchthon College: het ontwerpdownload (zip)
10429.6.2016Klankbord discussie: voorstel herinrichting plein en infrastructuur discussiedownload (zip)
10321.7.2016NRC artikel "Gn ze eens participeren, luistert niemand"download
10202.8.2016Brief aan CVB en raadsleden en bijlagen als reactie op uitspraken De Jonge in het NRCdownload (zip)
9801.11.2016348 bewoners dienen bezwaar in tegen de omgevingsvergunning OMV.16.05.00251 d.d. 22-09-2016download


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord