Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Documenten

Hieronder vindt u de documenten waarnaar verwezen wordt in de verschillende website pagina's. In de pagina's treft u achter iedere hyperlink een code. Deze code correspondeert met de cijfers in de eerste kolom van de tabel.

CODE WELZIJNS RICHTLIJNEN LEES
104Handleiding Rotterdamse norm BuitenspeelruimteOpen
13Speelfasen van een kind Open
14Speelruimtenormen Open
43Rotterdam advies in “Bouwstenen voor een kindvriendelijke wijk” 2009 Open
15Parkeernormen Rotterdam Open
24Vastleggen parkeerruimte in bestemmingsplan Open
98Rotterdam woonvisie koers naar 2030 (2015) Open
99Rotterdam programma kansrijke wijken (2015) Open
100Rotterdam gezond groen, gewoon doen Open
101KPMG rapport Groen Gezond en Productief Economisch BezienOpen
102Groen maakt de stadOpen
103Recht op Groen (2005)Open
105Nationaal Kompas VolksgezondheidOpen
106Voorzieningsplan Kralingen CrooswijkOpen
107TNO factoren voor een succesvolle speelplekOpen
CODE ASSENDELFT vs. VREDENOORD LEES
4Overzicht locaties voor bouw Melanchton College Open
5Data overzicht Vondelweg 89 Open
6Data overzicht Assendelftse straat – Lusthofkwartier Open
7Data overzicht Vredenoordplein – Vredenoord Open
17Vredenoord, Assendelft woningen uitzicht op het plein Open
18Melanchton leerlingen – waar komen ze vandaan Open
19Inleveren speelruimte Vredenoord Open
20Kappen bomen voor nieuwbouw Vredenoord Open
36Openbaar Groen in Vredenoord vs.Assendelft 0m2 vs. 1,200m2 Open
40Vlietlaan werkzaamheden Open
30Overzicht zorgen/wensen bewoners Vredenoord nieuwbouw Melanchton Open
62CBS statistieken bebouwing en bevolking Open
63Betoog klushuisbewoner tijdens commissie ZOCS vergadering Open
65Demografische gegevens kinderen in Vredenoord Open
16Benodigde parkeerruimte Melanchton Open
CODE GEBIEDSRAPPORTEN LEES
21GGD rapport gezondheid Kralingen West Open
222006 bestemmingsplan Wollefoppenstraat Open
23Buurtvisie workshop met bewoners Vredenoord (mei 2015) Open
35Gebiedsplan Kralingen Crooswijk Open
8Bestemmingplan Rubroek Open
9Bestemmingplan Kralingen West Open
106Voorzieningsplan Kralingen CrooswijkOpen
CODE MELANCHTHON RAPPORTEN LEES
37Melanchton benodigde ruimte gebouw Open
55Massastudie Melanchton College Assendelft Open
56Melanchton College Programma van Eisen Open
60Massastudie Melanchton College Vredenoord Open


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord