Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Wethouder De Jonge

Op 1 juli 2015 hebben bewoners uit Vredenoord een betoog (annex 27) gehouden tijdens de ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport) commissie. De commissie kreeg inzicht in de beweegredenen zodat ze nogmaals goed kon bekijken of Vredenoordplein wel de juiste locatie is.

Luister hieronder naar 10 minuten van het debat nadat de Bewoners hun betoog hebben gehouden. De Jonge reageert dat hij simpelweg niet naar het welzijn van de mensen in de buurt wil kijken. Hij geeft aan dat de mensen mee mogen kijken naar en meepraten over het ontwerp van het gebouw, maar dat is niet de vraag en zorg van de bewoners en de PVDA. Hij noemt het “Voor de Buhne” als hij zou zeggen dat hij dit wel wil doen. Hij heeft haast met zijn plannen.

De PVDA heeft op 25 mei 2015 vragen gesteld in de Raad (annex 38), een motie ingediend bij de Raad in juli 2015 (annex 28). De motie was afgezwakt omdat Leefbaar Rotterdam, D66 en VVD de originele motie niet wilden steunen. De originele motie was dat eerst naar de locaties wordt gekeken vanuit buurtperspectief alvorens een definitieve beslissing te maken. (annex 29). Op 16 juni 2015 heeft de wethouder geantwoord op de vragen van de PVDA (annex 39).

Het maximale dat er was uit te halen was dat de gebiedscommissie wordt geinformeerd per brief naar welke locaties de wethouder heeft gekeken. De brief was ontvangen op 15 oktober 2015. (annex 10) Tevens werd in September 2015 een projectmanager aangesteld om de bewoners wensen/zorgen aan te horen (annex 30). De bouw gaat gewoon door en wethouder De Jonge wilt niet naar andere locaties kijken.

Wie is De Jonge? Lees in onderstaande artikelen hoe hij adviesraden en de wet probeert te beinvloeden of zelfs te negeren.

Even om over na te denken (politieke kleuring van een beslissing):
Was er een aanwijsbare reden voor De Jonge om het Melanchthon College een nieuwe locatie aan te bieden? Melanchthon College had het Assendelftplein al geaccepteerd en kosten voor ontwerp waren reeds gemaakt. Is dit accepteerbaar?

WIE IS WETHOUDER DE JONGE? LEES
Wethouder de Jonge negeert openbaar gymnasium op Zuid (AD 2014) Open
Ambtenaren van Wethouder de Jonge leggen druk op adviesrapport Rotterdamse Jongerenraad (AD 2013) Open
Wethouder De Jonge wacht niet op advies onderwijsinspectie en schrijft ouders aan om kind van school te halen (AD 2015) Open
Wethouder De Jonge en zijn kruistocht tegen thuisonderwijs (AD 2015) Open


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord