Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Sterkte/Zwakte analyse

In Kralingen is een tekort aan gymzalen
De gemeente heeft daarom vanuit het Lekker-Fit-programma financiŽle middelen beschikbaar gesteld om een extra gymzaal in Kralingen te kunnen realiseren. Tegelijkertijd zien wij in Kralingen steeds meer sportverenigingen, waarvan de accommodatie niet volledig gebruikt wordt. Hier kan een oplossing liggen. Echter op dit moment zijn de beschikbare financiŽle middelen gelabeld aan een nieuw te bouwen gymzaal.

De mogelijkheden voor nieuwbouw zijn beperkt, daarom moet er ook gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden in bestaande panden. Dit kan langer duren en mogelijk duurder worden. Daarom is het wenselijk de hoogte en/ of bestedingstermijn van het beschikbare budget op te rekken en het oormerk voor de realisatie van een nieuwe gymzaal er af te halen, waarmee het budget breder inzetbaar wordt.

Doelen en indicatoren 2014-2018
Verbeteren van de sociaaleconomische positie van bewoners met name in de buurten Jaffa en Vredenoord. Het streven is om in 2030 met het aantal lage huishoudinkomens met 20% terug te dringen naar het Rotterdams gemiddelde. In 2018 streven naar 5%. Het aantal huishoudens met een uitkering ligt met 12% voor heel Kralingen-West net boven het Rotterdams gemiddelde. Met een grote concentratie in Jaffa en Vredenoord. Helaas zijn er op dit moment beperkte gegevens beschikbaar op dit niveau. Meer mensen weten de weg te vinden naar belangrijke voorzieningen. Het versterken van de aantrekkelijkheid van Kralingen-West voor mensen met een bovengemiddeld inkomen. Het huidige woningaanbod is voor bewoners nu niet aantrekkelijk genoeg. Sociale stijgers moeten voor de wijk behouden blijven. Het maken van een wooncarriŤre in de wijk voor midden en hogere inkomens moet mogelijk zijn door een gevarieerd woningaanbod. De woontevredenheid gaat omhoog. Veiligheid is voor veel mensen een belangrijke factor bij de bepaling van de keuze waar ze willen gaan wonen. De veiligheidsbeleving moet in Kralingen-West minimaal op het Rotterdams gemiddelde liggen.

(Annex 35: Uit gebiedsplan Kralingen-Crooswijk, juli 2014)


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord