Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Proces

Het Proces

Vijf jaar geleden heeft de gemeente Rotterdam het Melanchthon College beloofd om een nieuw gebouw te plaatsen op het Assendelftplein Kralingen West zodra de noodgebouwen aldaar vrij zouden komen. Dit gegeven was opgenomen in het Huisvestingsbeleid. Het Melanchthon College ging akkoord met de aangewezen locatie. Op 18 december 2014 werden er in de gemeenteraad vragen gesteld door VVD lid Maarten van de Donk nadat de bewonersorganisatie het nieuws van de nieuwbouw had vernomen gezien de noodgebouwen waren vrijgekomen.

Op 27 januari 2015 geeft van den Eijkel, rector van het Melanchthon College, aan in een interview met De Ster:
Op de vraag of er een ‘plan B’ is als de nieuwbouw op het Assendelftplein op enigerlei wijzen onmogelijk wordt gemaakt, antwoordt hij kort en krachtig ‘nee’. Want het is al heel lang duidelijk dat Melanchthon Kralingen een betere huisvesting behoeft. De huidige vestigingen aan de Oudedijk en de Crooswijksesingel voldoen al lang niet meer aan de eisen des tijds, volgens hem. ‘Het Assendelftplein was een gegeven, geen keus’. En dat was al zo toen hij een jaar of vier geleden aantrad als rector. http://www.desteronline.nl/een-gegeven-geen-keus/. De massastudie en het Plan Van Eisen waren al in 2014 gemaakt

Vervolgens heeft de bewonersorganisatie "Lusthofkwartier" van het Assendelftplein met ondersteuning van de gebiedscommissie een bezwaar ingediend op 27 maart 2015.

Op 12 februari vond een briefwisseling plaats tussen gemeente en CVO waarin werd gesproken over de nieuwe locatie Vredenoordplein.De wethouder heeft vervolgens in de periode februari 2015 – April 2015 definitief akkoord gegeven voor een nieuwe locatie Vredenoordplein 60 om alhier het Melanchthon College te bouwen. Eind 2014 kwam Vredenoordplein vrij nadat de basisschool haar poorten had gesloten. Vervolgens werd aan het Melanchthon College gevraagd op 16 april 2015 om af te zien van het recht op bouwheerschap op het Assendelftplein, als ze in aanmerking wilden komen om bouwheer te worden op het Vredenoordplein. Zij gingen akkoord op 16 april als de wethouder kan garanderen dat er geen vertraging optreedt. Het raadstuk met de antwoorden op de schriftelijke vragen was gestuurd op dd. 28 april 2015.

Dit alles geschiedde buiten het weten om van bewoners op het Vredenoordplein en de gebiedscommissie. De keuze op Vredenoordplein was gevallen omdat hier de school zijn gebouw kan uitbreiden met meer leerlingen in de toekomst. Echter de locatie Assendelftplein was al geaccepteerd en paste in het Plan Van Eisen van Melanchthon College.

Er was geen participatie proces en geen duidelijk beleid welke locatie het meest geschikt was voor een middelbare school. Kosten voor ontwerp op Assendelftplein waren reeds gemaakt en de school was eerst rechthebbende. Daarom is het niet duidelijk waarom de wethouder is uitgeweken naar het Vredenoordplein en vraagtekens mogen geplaatst worden waarom het Rotterdams bestuur kiest om een prima gebouw en gymzaal te slopen op het Vredenoordplein zonder eerst na te gaan hoe deze voorzieningen op een andere wijze ingevuld kunnen worden ten dienste van de buurt en de samenleving.

Bewonersorganisatie Lusthofkwartier stelt nu voor aan de Raad om een gymzaal te bouwen op het Assendelftplein na de sloop van de (nood)gebouwen. Het Assendelftplein is hemelsbreed 750meter van het Vredenoordplein gelegen en op 5 minuten afstand fietsen. (annex4) Let op: Sport valt onder de portefeuille van wethouder De Jonge!

Hieronder het overzicht van de briefwisselingen.

CODE ANNEX: COMMUNICATIE VERANDERING LOCATIE ASSENDELFT NAAR VREDENOORD LEES
4623.10.2010 Locatie Assendelft is aangewezen voor nieuwbouw Melanchthon in 2014 Open
472.2.2011 Melanchthon College is eerst rechthebbende op locatie Assendelft Open
4812.2.2015 Gemeente wie?/CVO bespreken Vredenoord als mogelijke locatie Open
127.3.2015 Vragen gebiedscommissie mbt Melanchton op Assendelft plein Open
4916.4.2015 Brief van De Jonge aan CVO om af te zien van locatie Assendelft Open
5016.4.2015 Brief CVO aan de Jonge acceptatie nieuwe locatie onder voorwaarde geen vertraging Open
228.4.2015 Antwoord de Jonge vragen Verdonk (23-01-2015) Open
5129.4.2015 Brief de Jonge aan Bewonersorganisatie Lusthofkwartier Open
5212.6.2015 Brief Melanchthon College aan bewoners Vredenoord Open
532.7.2015 Email CVO naar gemeente aanvraag uitbreiding gebouw Open
542.7.2015 Email gemeente naar CVO akkoord uitbreiding Open
3Bewonersorganisatie Lusthofkwartier stelt voor om gymzaal op Assendelftplein te bouwen Open

Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord