Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Participeren

In scholen investeren is altijd goed. Echter voor locatiekeuze en het vermijden van kapitaalvernietiging van gemeenschapsgeld is het belangrijk om via een participatie proces tot een win-win situatie te komen waarbij de problematiek van de buurt wordt meegenomen in de overweging van de wethouder. We moeten proberen te vermijden dat we denken in kokers, ofwel verder kijken dan alleen het belang van de schooldirecteur en de wethouder. We leven in een samenleving van geven en nemen en niet van stikken of slikken. Het mag niet zo zijn dat wij voor onze 647 kinderen die om het plein wonen 1.000 m2 kinderspeelterrein moeten inleveren terwijl er 2 andere goede locaties voorhanden zijn om de school te bouwen. Assendelft was al geaccepteerd door het bestuur van het CVO en kosten waren reeds gemaakt voor het ontwerp. Waarom verandert de wethouder van locatie? Het waren niet de leden van het CVO bestuur die de locatie Assendelft niet wilde hebben. Op 27 januari 2015 heeft de directeur van het Melanchthon College nog tegen de Ster gezegd in een interview; "zij gaan daar bouwen." De wethouder maakte zijn definitieve beslissing voor Vredenoordplein in een tijdsbestek van een aantal weken (februari-april 2015).

Hoe kan hij in april vragen aan het Melanchthon College om af te zien van Assendelftplein als bouwheer zonder met de gebiedscommissie, bewoners of andere instanties op Vredenoord te praten of onze locatie geschikt is voor een middelbare school met 450 mensen en het wegtrekken van een kinderspeelterrein van 1.000M2. De locaties zijn nooit beoordeeld op impact op de samenleving echter alleen vanuit commercieel gedachtengoed: goedkoper bouwen en makkelijke uitbreiding in de toekomst.

Het mag toch niet zo zijn dat in Rotterdam de macht ligt bij de wethouder. De Jonge is actief bezig om mensen te beinvloeden zonder daadwerkelijk naar de harde feiten te kijken en zijn conclusies/beslissingen neigen meer naar een eigen agenda dan die van de anderen. Ondanks een debat in de gemeenteraad, commissie ZOCS en de motie van de PVDA heeft hij pertinent geweigerd om transparant te zijn in zijn beslissing. Na veel aandringen heeft hij op 7 oktober een brief gestuurd naar de gebiedscommissie met het overzicht van locaties en waarom deze zijn afgevallen. De top 3 locaties zijn Assendelftplein, Vondelweg (oude Rudolf Steinercollege), Vredenoordplein. Wij hebben op 10/11/2015 een verzoek in het kader van Wet Openbaarheid van Bestuur ingediend om deze brief openbaar te maken. (annex 25)

Is de eigenaar van het stuk 'Maatschappelijk' in het bestemmingsplan dat ligt in het hart van een buurt de wethouder of de samenleving? Betekent Maatschappelijk niet samenleving/buurt? De vraag is uitgezet 28/10/2015 bij Rijksoverheid Ruimtelijke Ordening (annex 26)

Waarom moeten de bewoners speelruimte inleveren (1000m2) en worden er parkeerplaatsen voor nieuwbouw gecreeerd maar niet voor de buurtbewoners. Wat overblijft aan speelruimte is 1.000m2 dat vervolgens wordt gedeeld met 400-500 leerlingen dus in totaal voor 1.047 kinderen.

Wordt de bevolking met een lager inkomen niet gezien als een gesprekspartner voor de Rotterdamse gemeente? Gelden voor ons niet de Rotterdamse/Nederlandse beleidsnormen op het gebied van welzijn die voor alle anderen wel gelden?

Vanuit het gedachtengoed van duurzaamheid dient Maatschappelijk ofwel gemeenschapsgoed eerst door het proces van 'Free, Prior, Informed Consent' te gaan voordat de overheid het weggeeft aan een derde partij die niet een voorziening aanbiedt die direct aansluit op de huidige problematiek van een buurt.

Wij, buurtbewoners, vinden dat wanneer andere locaties beschikbaar zijn er niet alleen een beslissing mag worden genomen op de investering van de derde partij maar ook naar de impact op buurt welzijn en toekomst van wijkontwikkeling. De Vondelweg was afgevallen omdat het duurder is om daar te bouwen dan op het Vredenoordplein; echter het gebouw is al oud en zal in de toekomst toch moeten worden gesloopt. Aan de andere kant investeert de gemeente wel in luxueuze kantoorpanden (De Rotterdam, Timmerhuis) en wordt de raadszaal voor 1,2 miljoen in 2015 gerenoveerd, bovenop de 45 miljoen dat was geinvesteerd in de periode 2006-2013, terwijl er geen geld is voor stadsvernieuwing in de woonbuurten.

Naar onze mening komt het besluit van de wethouder ten gunste van zijn onderwijsbudget voor nieuwbouw Melanchthon College, maar zijn besluit leidt tot kapitaalvernieting van miljoenen euro’s door een pas gerenoveerd schoolgebouw en gymzaal te slopen. Vervolgens gaat de gemeente miljoenen investeren om iets verderop (700 meter) in het Lusthofkwartier de bestaande voorziening (gymzaal) opnieuw te bouwen.

Participatie leidt tot win-win oplossingen
PEOPLE-PLANET-PROFIT

Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord