Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Nieuwbouw

Het Melanchthon College heeft ca 2,300 m2 footprint nodig. Het openbaar gebied wordt gebruikt om invulling te geven aan fietsenstalling en parkeerplaatsen (500m2). Hieronder is de verdeling van het oppervlakte en de invulling van het plein.

Op plaatje 4 is de schets van het Melanchthon College na twee inspraakavonden met bewoners. Echter het probleem is niet de design van het gebouw. Het betreft dat we simpelweg de druk van 400-500 extra mensen dagelijks op het plein niet kunnen hebben. Er stond een basisschool voor 150 leerlingen. Er wonen 501 kinderen in de buurt Vredenoord, waarvan 332 kinderen onder de 12 jaar direct om het plein wonen. In de nieuwe situatie gaan op de woensdagmiddagen klein en groot zich mengen op het plein tijdens pauzes. Kinderen zitten in verschillende fases van hun leven. Het is een ongewenste situatie waar geen ouder hun kinderen aan bloot wilt stellen.

Er wonen veel alleenstaande ouders rondom het plein. Het opvoeden van kinderen als een alleenstaande ouder is al moeilijk. Faciliteiten op het plein horen gemaakt te worden voor een veilige leefomgeving voor kinderen onder 12 jaar, zodat (alleenstaande) ouders met een gerust hart hun kind vanaf 8 jaar buiten kunnen laten spelen zonder erbij te moeten blijven staan. Tevens lost het bouwen van een middelbare school niet het probleem van taalachterstand bij kinderen onder 4 jaar. Indien een kind op de basisschool al een taalachterstand heeft dan is het bijna niet meer weg te werken. Wat een kind in de toekomst gaat worden, wordt in Nederland bepaald op de basisschool. De gemeente Rotterdam heeft taalachterstand geidentificeerd als een groot probleem op Vredenoord. Het niet kiezen voor taalachterstand wegwerken op jonge leeftijd, is het kiezen voor het verlies van potentieel talent en een mooie toekomst voor een kind uit een achterstandsbuurt.

Door de instroom van honderden kinderen in de leeftijd 12-16 jaar uit andere buurten, maak je de buurt niet veiliger voor de kinderen onder 12 jaar die in onze buurt wonen en ook graag op het plein spelen.

CODE ANNEX: MELANCHTHON RAPPORTEN LEES
37Melanchton benodigde ruimte gebouw Open
55Massastudie Melanchton College Assendelft Open
56Melanchton College Programma van Eisen Open
60Massastudie Melanchton College Vredenoord Open


OUDE vs. NIEUWE SITUATIE (let op: het kind is weg in de nieuwe situatie)
Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord