Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Mening Experts

Greet Wijs, oud bewoonster Vredenoord, oud ambtenaar deelgemeente Kralingen-Crooswijk (9/6/2015)
“Hoe zit het met de inspraak door burgers en commissieleden, zoals beloofd? De deelraden werden opgeheven en in het nieuwe model zouden de burgers meer inspraak hebben. Dat is toch afgesproken? Is er wel gekeken naar andere plekken, zoals het Ammanplein? Ex-deelraadslid Jacques la Croix (CDA) suggereerde de locatie van het Rudolf Steiner College, nu nog aan de Vondelweg, die naar de Tamboerstraat gaat. Het is toch niet zo dat er niet meer gepraat wordt met de bewoners rondom de pleinen? Inspraak moet, anders zijn de gebiedscommissies niks waard. Of wil het College van B & W het alleen voor het zeggen hebben? Ik hoop dat veel mensen de actie van de bewoners steunen en dat er een goede oplossing komt. Dan is ook het vele werk voor deze buurt in het verleden niet voor niets geweest.”
(annex 33)

Jantje Beton steunt Vredenoord, Annex 68-klik hier om hun brief aan de gemeenteraad te lezen.

Onafhankelijke verkeersexpert: Download
Stichting Jantje Beton: Download (zip)
Veilig Verkeer Nederland (VVN): Download


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord