Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Beschrijving

Kralingen-West (Assendelft en Vredenoord locatie) telt momenteel ruim 15.000 inwoners. Het is overwegend een woongebied. De buurten verschillen onderling sterk, mede door de verschillende bouwperiodes. Er zijn buurten, waar een groot deel van de bewoners een zwakke sociaaleconomische positie heeft, zoals Jaffa en Vredenoord. Het inkomen in deze buurten is laag, veel mensen hebben een uitkering. Er is sprake van armoedeproblematiek en veel kinderen komen met een taalachterstand op school. De detailhandel rondom het Middelpunt is zwak, er treedt leegstand op en er is een eenzijdig aanbod.

Wel wordt met de herstructurering van de wijk Jaffa, waar de bouw van woningen wordt gerealiseerd, een positieve uitstraling gegeven aan de wijk. Met de komst van nieuwe bewoners met een (boven)gemiddeld inkomen krijgt de buurt een positieve impuls die de wijk ten goede komt. Een sterke en populaire buurt is het Lusthofkwartier. Er is een keur aan winkels, restaurants en speciaalzaken. De wijk heeft ook speciale groene plekken, zoals de Botanische tuin en de Nieuwe Plantage. Steeds meer jonge gezinnen met een bovengemiddeld inkomen komen in Kralingen-West wonen. Dit betekent ook voor de bewoners die er al jaren wonen dat hun leefomgeving een lift zou kunnen krijgen.

Rubroek (Vondelweg locatie) is bijzonder aantrekkelijk gelegen tegen het stadscentrum aan. Er wonen ruim 8.000 mensen, waarin een tweedeling zichtbaar is tussen enerzijds een groep hoog opgeleide, onafhankelijke inwoners en anderzijds een groep laag opgeleide inwoners. Er woont een mix van verschillende leefstijlen en een relatief groot aandeel alleenstaanden. Opvallend is dat er in de buurt geen enkele eengezinswoning staat. Er is een verschil in uitstraling en bouwperiode tussen de buurt aan de noordkant en zuidkant van de Warande. Het gebied ten zuiden van de Warande is door het rijk aangewezen als ‘Gebied van Nationaal Belang’. Het is een wederopbouwwijk die nog volledig intact is. Van de 2 winkelgebieden gaat het met de Goudsesingel goed. Een deel van de Jonker Fransstraat staat onder grote druk, er is leegstand.

(Annex 35: Uit gebiedsplan Kralingen-Crooswijk, juli 2014)


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord