Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Win-Win

Er zijn win-win oplossingen voorhanden waarover gesproken moet worden met meerdere (onafhankelijke) partijen, zodat er een eerlijk proces kan plaatsvinden.

Hieronder een aantal mogelijke oplossingen waarover nagedacht kan worden.

OPLOSSING 1
Indien de bebouwing van het oude Rudolf Steiner College in dusdanige staat is dat het niet meer gerenoveerd kan worden dan moet het gebouw plaatsmaken voor nieuwbouw. In het bestemmingsplan staat bestemming “Maatschappelijk” max bouwhoogte 12M. Het oude gebouw was een middelbare school met 700 leerlingen, dus de buurt is al gewend aan het aantal scholieren en kinderen van die leeftijd. Het is een binnenhof en niet een wijkplein. Parkeerruimte kan inpandig opgelost worden en men kan extra parkeerplekken maken voor omwonenden (annex 34). De schooluitgang ligt aan een grote uitvalsweg. De buurt heeft met komst van Melanchthon College vervolgens niet te maken met langdurige leegstand. Het pand kan namelijk niet meer gebruikt/gerenoveerd worden. Het nieuwe pand kan direct verbouwd worden met het oog op toekomstige uitbreiding van Melanchthon College.

Assendelftplein en Vredenoordplein kunnen vervolgens heringericht worden aan de hand van de gebiedsvisie Kralingen 2030 om ook aantrekkelijk te worden voor midden/hoge inkomens gezinnen. Het kind staat centraal op het plein. Dit ligt in lijn met het gebiedsplan Kralingen – Crooswijk dat in 2014 door de Raad is goedgekeurd.

OPLOSSING 2
De wethouder heeft toegezegd dat Lusthofkwartier een gymzaal krijgt toegewezen en de bewonersorganisatie heeft een voorstel gemaakt om deze gymzaal op het Assendelftplein te plaatsen (annex 3). Is het niet logischer om het Melanchthon College op de locatie Assendelft te bouwen. De school bouwt namelijk een gymzaal die de bewoners kunnen gebruiken. De gemeente bespaart hiermee een paar miljoen voor nieuwbouw nieuwe gymzaal Lusthofkwartier en het voorkomt vernietiging van de gymzaal op Vredenoordplein die is betaald met gemeenschapsgelden en nog in prima staat is. Arentschool maakt van deze gymzaal gebruik.

OPLOSSING 3
Indien het Melanchthon College een wijkfunctie wil vervullen dan kan de school zich v.w.b. onderbouw/bovenbouw verticaal opsplitsen over Vredenoord- en Assendelftplein zoals dat nu het geval is. De helft minder leerlingen geeft minder druk op de infrastructuur en bewoners kunnen dan beter met de school integreren. Vredenoordplein heeft dan de mogelijkheid om een aanpassing te krijgen van het aantal M2 speelterrein groen/hard voor kinderen en de lange zijde van het plein vrij houden van parkeren. Het plein moet eerst voldoen aan geldende landelijke kind- en parkeernormen voordat er gebouwd kan worden op de daarna beschikbare M2. De nieuwe gymzaal van het Melanchthon College kan vervolgens gebouwd worden op het Assendelftplein. In dit geval vermijden we vernietiging van een goede gymzaal ten tijde van een tekort aan gymzalen in Kralingen. De afstand tussen Assendelftplein/Vredenoordplein is 700 meter ofwel 5 minuten op de fiets. Op beide locaties is een gymnastieklokaal dus leerlingen hoeven niet heen en weer te pendelen voor gym.

Even om over na te denken:
Waarom kiest de Raad in Rotterdam ervoor belastinggeld te vernietigen op het Vredenoordplein door goede gebouwen te slopen en wordt er 1.000m2 kinderspeelruimte weggehaald waardoor we aan geen enkele landelijke kinderspeelnorm voldoen?


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord