Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Over ons

Wij zijn een buurtorganisatie in oprichting. In mei 2015 hebben de klushuisbewoners van het project (Wolleblaar, gelegen aan Vredenoordplein) een eerste stap gezet naar buurtverbetering door geveltuinen te planten aan de Wollefoppenstraat. (annex 31) en hier de wijk bij te betrekken.

In mei vonden tevens gesprekken plaats met de politie om een Buurt Bestuurt op te zetten. De positieve acties van de buurtbewoners werden helaas tot een halt geroepen nadat bekend werd via een niet publiek raadstuk dat het Melanchthon College met 400 leerlingen hun intrek op het Vredenoordplein wil nemen.

Wij hebben ons vanaf mei 2015 georganiseerd om de politiek en overheid duidelijk te maken dat Vredenoordplein niet de beste locatie is voor zowel de buurt als het Melanchthon College.

Wij bewoners hebben de kunde om als gesprekspartner met de gemeente en Woonstad om de tafel te zitten. Binnen ons team hebben wij universitair/HBO geschoolde deskundigen op het gebied van sustainability, stedenbouw, projectmanagement en communicatie.

De bewoners van Vredenoord eisen van het College van Bestuur dat de locatiekeuze opnieuw wordt onderzocht door een onafhankelijke partij waarbij ook de aspecten van veiligheid, sociale cohesie en de toekomstkansen van de wijk worden meegenomen. Tevens willen ze dat het kinderspeelterrein (1,000m2), dat nu in bruikleen is gegeven, officieel openbaar speelterrein wordt in het bestemmingsplan. De bewoners hebben de onderzoeksgegevens gepubliceerd op www.vredenoordbuurt.nl.

De Voorlopige Voorziening hoorzitting is op vrijdag 18 november 2016, om 16.00 uur. Bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125..

Doe mee en email ons op: actievredenoord@hotmail.com of bel Hans: 06 11866254


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord