Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Kindvriendelijke Buurten

Faciliteiten voor kinderen onder 12 jaar moeten makkelijk bereikbaar zijn in een buurt. Oudere kinderen kunnen zelfstandig naar een andere locatie fietsen.(annex13) voor een overzicht speelfasen van een kind. Rotterdam heeft de Rotterdamse Speelruimtenorm, die zij in 2030 gerealiseerd wil hebben voor de stad. Voor de gehele tekst (annex14) In het kort samengevat: "de bouwsteen openbare ruimte bestaat uit de speelruimtenorm, bespeelbaar groen en goede drempelruimte.
Er bestaan 3 normen:
  • de 3%-norm (VROM / NUSO / Jantje Beton)
  • de Speelruimtenorm Rotterdam
  • de 3m2 per kind buitenruimtenorm
Speelruimtenorm Rotterdam
  • Eén centrale openbare sport- en spelplek van minimaal 5,000 m2 binnen elk barrièreblok van meer dan 15 hectare. In kleinere barrièreblokken kan worden volstaan met een sport- en spelplek van 1000 m2. Deze plekken moeten centraal liggen, in het zicht van woningen, op niet-milieubelaste locaties, met een parkeerverbod aan de speelzijde van de weg, met bezonning en schaduw.
  • Een openbare sport- en spelplek van 1000 m2 om de 300 meter; in dichtbebouwde wijken om de 200 meter.
  • Een bespeelbare stoep (3 tot 5 meter) aan ten minste één zijde van de straat, bij voorkeur de zonzijde.
Vredenoord versus de speelruimte norm:
  • Bestaand aftrapveld met klimrek: 1,040m2 (in bestemmingsplan)
  • Het gebied is op het smalste stuk 285 meter en op het breedste 535 meter
  • Volgens Rotterdam norm: 2 speelruimtes van ieder 1,000m2 (verhouding verharding/groen 2:1) -> tekort 1,040m2
  • Openbare ruimte dient gebruikt te worden om zebrapaden en brede speelstoepen te maken; het advies is aan een zijde parkeren

Conclusie: volgens de normen is er een 2,000 – 1,040m2 tekort aan speelruimte

Onderstaand figuur: Advies uit bouwstenen voor kindvriendelijk wijken (annex 43)
Vredenoordplein is linksonder in het plaatje, het advies is vergroening en een 1,000m2 extra speelterrein


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord