Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Concept Buurtvisie

In mei 2015 hebben wij een buurtvisie workshop gehouden in het buurthuis en de resultaten zijn verwerkt in een rapport (annex 23).

Een eerlijke start voor ieder kind in Vredenoord
In Vredenoord heeft men te maken met een grote taalachterstand. Taalachterstand kan opgelost worden door goed onderwijs in de basisjaren. In de fase peuter/kleuter wordt taalachterstand bijgewerkt zodat ze vanaf 6 jaar direct mee kunnen komen met de rest van kinderen. Super school Hugo de Groot op Zuid is de pionier van dit nieuwe superschool systeem: kinderen begeleiden tijdens het gehele leertraject vanaf 2-18 jaar. Wij willen onderzoeken of een samenwerking voor groep 0-2 haalbaar is voor onze buurt.

Wat wij willen:

  1. Educatie (superschool) met taalonderwijs in het gebouw op het plein voor kinderen 2-6 jaar
  2. Niet vernietigen van een goede gymzaal die voor verhuur en buurt bewoners lekker fit programma wordt/kan worden gebruikt
  3. Vastleggen en herinrichting kinderspeelruimte in bestemmingsplan volgens de Rotterdamse norm.
  4. Vastleggen en herinrichting parkeerplaatsen in bestemmingsplan volgens de norm (verplicht sinds Feb 2015 (annex 24)) inclusief het maken van goede oversteekplaatsen met drempels en een zijde parkeren in de straten rondom het plein
  5. Repareren openbare ruimte
  6. Klushuizen die niet verkocht zijn; op korte termijn oplossing voor vinden

Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord