Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Buurtvisie in Beeld

In het onderstaand plaatje is een voorstel voor herstructurering van het plein om aan de kind en parkeer normen te voldoen.

Voorgestelde veranderingen:

  • Aftrapveld opnieuw inrichten volgens huidige maatstaven met hoog hek eromheen met 2 deuren die s’avonds gesloten kunnen worden.
  • Groen kinderspeelterrein waar het aftrapveld stond.
  • Het schoolgebouw wordt gebruikt als superkleuterschool voor kinderen leeftijd 2-6 jaar. De school heeft o.a. als taak om taalachterstand weg te werken.
  • Functie van het plein is kind en buurtbewoners te ondersteunen om mentaal en fysiek op niveau te komen om uit de vicieuze cirkel te komen van taalachterstand en werkeloosheid.
  • De groene speelweide en theehuis dient om (rijkere) bewoners uit andere delen van Kralingen aan te trekken zodat er een mix van bewoners komt die elkaar kunnen helpen.


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord